Berekenen behoefte aan parkeren bij bouwplannen

Als u woningen, winkels of bedrijven gaat (ver)bouwen, heeft dit gevolgen voor het parkeren. Dit geldt ook voor een wijziging van de functie van een gebouw die niet past in het bestemmingsplan. U kunt berekenen hoeveel parkeerplekken er nodig zijn voor auto's en fietsen. U doet dit met de rekentools parkeernormen voor de auto en voor de fiets. U vindt deze rekentools bovenaan in het menu, of onderaan deze pagina.

Vergunning aanvragen: voeg berekening parkeren toe

Als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een concept-aanvraag indient, dan moet u bij de aanvraag aangeven wat de parkeerbehoefte is. Ook moet u aangeven hoe u het parkeren gaat oplossen, waarbij er geen parkeeroverlast mag zijn voor de omgeving.

Download de resultaten van de tools en voeg die toe bij uw vergunningaanvraag. Zo verkort u de doorlooptijd.

Nota Parkeernormen gemeente Katwijk

In de Nota parkeernormen 2020 staat een verdere toelichting van de regels om in de parkeerbehoefte voor auto's en fietsen te voorzien. Het gaat onder andere om de volgende punten:

  • in de omgeving van het plan mag niet een te hoge parkeerdruk ontstaan;
  • maak parkeerplekken op eigen terrein, als dat kan;
  • maak eventueel gebruik van ongebruikte parkeercapaciteit in de openbare ruimte in de buurt van het plan;
  • pas lagere parkeernormen voor de auto toe bij betaald parkeren in de omgeving van het plan (met de mogelijkheid voor een nulnorm); de rekentool vraagt u of er betaald parkeren is;
  • pas lagere parkeernormen voor de auto toe in de nabijheid van haltes van Hoogwaardig Openbaar Vervoer; de rekentool toetst of uw plan in de buurt is van zo'n halte;
  • krijg een lagere parkeernorm voor de auto bij toepassing van deelmobiliteit of MaaS;
  • denk om de juiste maatvoering van parkeren voor auto en fiets.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

P6030367.JPG