Rekentool Parkeerbehoefte Fiets

De parkeernormen zijn gebaseerd op de Nota parkeernormen 2020.

Met de rekentool parkeernormen fiets bereken je de parkeerbehoefte voor het fietsparkeren, dit heb je nodig voor je bouwaanvraag. Op de kaart kun je zoeken in welk gebied je ontwikkeling plaatsvindt. Elk gebied heeft namelijk zijn eigen fietsparkeernormen.

Legenda